Portofoliu

Pentru a reflecta imaginea societatii, prezentam o lista cu principalele lucrari executate:

 • RK statia 110kV Pipera
 • RK celule 10 kV statia 110 kV Obor
 • Alimentare cu energie electrica complexul hotelier Flora
 • Inlocuire coloane electr. tablouri de distributie de pe cele 13 nivele ale blocului turn Societatii Romane de Televiziune
 • Alimentare cu energie electrica sediul BANCOREX SA UNIREA
 • Alimentare cu energie electrica sediul Banca Internationala a Religiilor
 • Alimentare cu energie electrica sediul BANKPOST SA
 • RK statia 110kV CET SUD
 • RK statia 220kV CET SUD
 • RK statia 110kV CET Grozavesti
 • Inlocuire separatori 400 kV 1600 A statia CET SUD
 • Alimentare cu energie electrica consumatori CET Grozavesti
 • Retehnologizare inst. el. a echipamentelor la sediul DEC si DET
 • RK bat. acumulatori LS 24 BLOC 1 220 Vcc 864 Ah si LS 24 BLOC 2 48 Vcc 860 Ah
 • Instalatia de teleprotectie in statia Buc. Sud pentru linia Cernavoda
 • RK LEA bransamente aeriene cu BMP pe strazile: Drumul Jilavei, Varciorova, Draganesti, Poieni, Balaci/SDEB
 • Alimentare cu energie electrica Casa Parohiala, str.General Praporgescu nr.1-5, Post TRAFO 20(10) kV cu celule Merlin Gerin (RM6)
 • Alimentare cu energie electrica SC METRO CASH& CARRY Romania SRL
 • Zona cu tens. scazuta T1786-str. Zabrautului, B-dul Pieptanari
 • Zona cu tens. scazuta T823-inloc.cabluri 20kV si 0,4kV
 • RK bransamente str. Darabani, Chilioara, Paunesti
 • Inlocuire izolatori VKLS in st. 220kV Bucuresti Sud
 • RC - Cladire pavilion poarta sistem supraveghere CET VEST
 • Procurare si montare intreruptori SF6 (12buc) CET GROZAVESTI
 • Procurare si montare intreruptori SF6 (5buc) CET SUD
 • Procurare si montare intreruptori SF6 (7buc) CET GROZAVESTI
 • Procurare si montare intreruptori SF6 (4buc) CET SUD
 • Iluminat CAF 13,Caf 14, CET SUD
 • RC Iluminat TA1 CET SUD
 • Procurare si montare Redresori CET SUD
 • 913/30077 Modernizare LEA si bransamente str. Salinei ,Priboiului,Facliei, Manganului,Redutei,Petre Tutea,Luminoasa
 • 913/40064 Modernizare instalatii in c.c.PA 450, 1930, 2330, 1660, 443, 2530, 582, 175, 596, 150, 1470, 2280, 2495, 3030.
 • Lucrari in reteaua de distributie MT si in PT-uri in vederea realizarii conturului la nivelul sectiilor de exploatare
 • Statie 20 kv aferenta statie 110/10/20 kv PIPERA
 • Statie 20 kv aferenta statie 110/10/20 kv OBOR
 • RC instalatie aer comprimat CET VEST
 • RC TA2 revizie instalatie de excitatie CET GROZAVESTI
 • ZTS str.Musetesti
 • Modernizare baterie acumulatoare Statia Filaret
 • Instalatie alimentare c.c. PA 20 buc.
 • Procurare si montare intreruptori SF6 26-buc.CET GROZAVESTI
 • Extindere retele electrice Corbeanca
 • Marire grad siguranta Statia Centru Filaret 110/10kV
 • Marire grad siguranta PA 8186 tipografie municipiul Slobozia
 • Modernizare celule 110kV Statia Solex
 • Montare TRAFO 25MVA Statia electrica Fundeni
 • AEE Statia CRIVINA
 • Inlocuire aparataj Statia Pitesti VEST 110/20kV
 • Inlocuire aparataj Statia Tancabesti 110/20kV
 • Retrofit Statia Slatina NORD 110/20kV
 • AEE Palatul de Justitie
 • Realizare instalatie IDTS Statia Popesti Leordeni
 • Inlocuire bobina compensare Popesti Leordeni
 • Proiectare si executie statia 110/20kv LEA 110kv Lehliu Gara pentru alimentarea cu energie electrica Fabrica de Extractie uleiuri biodisel Prio
 • Alimentare cu energie electrica Meteo Business baneasa prin amplificarea statiei 110/20 kv timpuri noi de la 25 MVA la 40 MVA
 • Inlocuire fideri intre STR . Pajura si B-dul Bucurestii noi
 • Lucrari cu enel: Inlocuire nivel de tensiune UTR bucuresti-Unitatea Sud
Galerie foto: